פנחס יחזקאלי: שמעתם? הבדואים פוחדים רק מכלבים; וזה בגלל המשילות…

שמעתם? הבדואים אינם חוששים לירות אחד על השני ועל מתקני משטרה; הם אינם חוששים לצוד דורבנים; אבל, הם פוחדים מכלבים... ynet מציג את הכתבה ההזויה של השנה...

שלום פליסר: להם מותר הכל…

מאורעות תשפ"א בערי ישראל גרמו - בניגוד לפעמים קודמות - למרירות רבה בקרב הרוב היהודי בישראל. רבים מהיהודים סרבו לקבל את הטיעונים הרגילים של שיח הזכויות והקיפוח, וראו באירוע מרד במדינת ישראל ברגעי החולשה הקשים שלה. אתר ייצור ידע מתעד למען תיעוד התקופה הזו, מאמר ששותף על ידי ד"ר שלום פליסר...

פנחס יחזקאלי: קיפוח יחסי – ההיגיון הפרדוקסלי של הקיפוח

'קיפוח יחסי' (Relative deprivation) - להבדיל מ'קיפוח אוביקטיבי' - הוא הרגשה סובייקטיבית (אישית) של אדם, שנוצרת מתוך התייחסות לקבוצת התייחסות מסוימת. מונח זה נטבע על ידי הסוציולוג סמואל א' סטופר, במלחמת העולם השנייה. משמעו, שאנחנו מעצבים את הרשמים שלנו, לא בצורה גלובלית, אלא בצורה מקומית. אנחנו לא מציבים את עצמנו בהקשר הרחב ביותר האפשרי, אלא משווים את עצמנו עם אנשים 'שנמצאים אתנו בסירה אחת'. תחושת הקיפוח שלנו היא יחסית...