עופר בורין: תהילים קטו – עזרה והגנה – כל אחד יכול לקבל

המאמינים הדתיים בטוחים ומתפללים לאיזו ישות שמחוץ למציאות כאותו אלוהים. ואני, שאיני מאמין בישות שמחוץ למציאות, מסתפק בעבודה יומיומית של חיפוש הטוב, הצדק, המשפט והחסד, כמבטאים את אותה מציאות שעוזרת ומגינה על האדם בעולם.