פנחס יחזקאלי: אירועי כביש ואדי ערה באוקטובר 2000 – קונספציה משטרתית וחוסר מקצועיות

באירועי כביש ואדי ערה באוקטובר 2000, נצמדה המשטרה לקונספציה, בשל קצרות ראיה וחוסר מקצועיות כאחד. היא שחקה עקרונות בסיסיים של שיטור במדינה דמוקרטית; הפכה לצבא; נלחמה מלחמה אבודה על הציר, על המחירים בנפש שגבתה המלחמה הזו; ולבסוף ננטשה על ידי כולם לגורלה בוועדת אור...