אודי מנור: בזכות קטעים כאלה, אני אוהב היסטוריה…

כך או אחרת, ברור לחלוטין מדוע יש אנשים - המפורסם והבכיר ביניהם היה שמעון פרס - שחשבו ואמרו שאין טעם ללמוד היסטוריה. מילא חשבו ואמרו, במקרה של שימון פרס, גם עשו (תכנית הייצוב כללה בתוכה בין השאר קיצוץ של מאות אלפי שעות לימוד. את התוצאה אנו רואים היום ברמה הגבוהה מאד של הבורות הישראלית)...

אבי הראל: רפואה או גאולה – בין שפינוזה לפרויד

זיגמוּנד פרויד - אבי תורת הפסיכואנליזה - נחשב במקביל גם לאחד מבעלי הכפירה הגדולים של המאה העשרים שיצא מהעם היהודי, בדומה לשפינוזה, שהקדימו בשלוש מאות שנים. בערוב ימיו הודה בתלות הקיימת בין תורתו ותורת שפינוזה: "אין סיבה שאזכיר את שמו במפורש, שכן הגיתי את רעיונותי מתוך האקלים שיצר הוא", טען...