הקונספציה של יוסי ביילין

יוסי ביילין הוא אחד האנשים החכמים, הפיקחים והשנונים בעולמנו הפוליטי. אין ספק שהוא דוגמה קלאסית לאדם שגאה ביכולת החשיבה והסקת המסקנות שלו - תוצר לתפארת של פרדיגמת החשיבה המערבית שלנו. דווקא בשל כך נופל ביילין, פעם אחרי פעם, לתוך המלכודת שנופלים בה רבים וטובים מאלה החולקים עימו את אותה פרדיגמת חשיבה: הוא משליך על אויביו את היגיון החשיבה שלו!