גרשון הכהן: שעת חירום לציונות הדתית

ההתרחשויות בחודשים האחרונים בסוגיית הבחירות מלמדת על סערה קרבה, ואני מודאג מאוד. זוהי בעיני שעת חירום לציונות הדתית ולעם ישראל. המגמות המתהוות - המובלות בעיקר על ידי אהוד ברק ואביגדור ליברמן - מסמנות את הציונות הדתית כ'אחר' שיש לגלגל אותו לתהום...