אבי ברוכמן: שירה איסקוב בכנסת – קרבנות ועסקאות טיעון

תופעת "הסדרי הטיעון" במסגרת ההליך הפלילי היא תופעה בעייתית, יש שיגדירו אותה כרעה החולה של מערכת אכיפת החוק. לימוד ובחינת התופעה של "הסדרי טיעון, מביאים אותנו לשאול: האם אפשר לייצר צדק ללא משפט?

יוסף זהר: משפט בצל מרחב המיקוח

מרחב המיקוח על עסקאות הטיעון הולך ומתרחב עם התפשטות תופעת עסקאות הטיעון והתרחבות השימוש בחלופות למשפט ההוכחות המלא. התרחבות מרחב המיקוח על עסקאות הטיעון מחריף את פערי הענישה בין נאשמים שונים בעבירות דומות, ומרחיק את האמת המשפטית מן האמת העובדתית...

יוסף זהר: סחר הציונים במכללת סידנרב

במכללת סידנרב פתרו כמה מרצים את הקושי בהציבם אפשרות נוספת; המרת הזכות לבדיקת מחברות מבחניהם במתן ציון מתגמל. באמצעות סחר הציונים, המרצים הקלו מעל עצמם את עומס בדיקת המחברות והתלמידים הבטיחו לעצמם ציונים משופרים; וחסכו את הצורך במועדי ב'...

יוסף זהר: האקטיביזם השיפוטי הסמוי מן העין

אל לנו לשכוח כי התנאים לפגיעה בחירות, כמו בשאר זכויות היסוד, מעוגנים בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כשם שכתבה על כך שופטת בית המשפט העליון בדימוס דליה דורנר, "ראש וראשון לתנאים אלו הוא הוכחת קיומן של ראיות לכאורה שהן הבסיס להצדקת שלילת החירות"...

עסקאות טיעון – הסדרי טיעון באתר 'ייצור ידע'

הסדר טיעון מאפשר לתביעה ולנאשם להסכים על תוצאת המשפט הפלילי ובכך הוא חוסך את ניהול המשפט, ואף מספק לצדדים וודאות באשר לתוצאתו. אולם - כמו כל פתרון לבעיה מורכבת - הוא יוצר בעיות רבות אחרות... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות סוגיית עסקאות הטיעון, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

יוסף זהר: משפט פלילי בצל מרחב המיקוח

המאמר הזה של ד"ר יוסף זהר - הניתן להורדה כאן - סוקר את עולם עסקאות הטיעון, ועורך בחינה מקפת של מעמדן המשפטי; הצידוקים שהובאו להן, והביקורות שהובעו כנגדן. כמו כן, הוא מציג את אופן מיסודן של עסקאות הטיעון בפסיקה ובחקיקה וחלופות שונות שמנסות להסדיר הליך של עסקת טיעון...

יוסף זהר: עסקה עם השטן – רצח תהילה נגר ז"ל

פרשת רצח תהילה נגר זכרה לברכה, ממחישה במלוא חריפותה את הבעייתיות של עסקאות הטיעון במשפט הפלילי בישראל, היוצרות לעיתים פער בלתי מתקבל על הדעת בין האמת המשפטית לעובדות המקרה, ובין האשמה לעונש; ומציפה את מה שמכונה 'ההיגיון הפרדוקסלי של עסקאות הטיעון'...

יוסף זהר: לעשות משפט פשוט ויעיל

כדי לצמצם את הסכנות שבעסקאות הטיעון, ובכל זאת להחיש את התהליכים המשפטיים - במקום לנסות לשווא לאסור את קיומן - ניתן לשנות את סעיף 154 לחוק סדר הדין הפלילי כך שהודאת נאשם לא יראוה כראיה מכרעת, והשופט יידרש לערוך הליך מקוצר של בירור ראיות, הליך שיתנהל על בסיס חומר החקירה שיועבר לעיונו ותשאול הנאשם שיהיה למעשה עד ראשון. כיוון שהשופט יכיר את החומר, הוא יוכל לצמצם את היקף החקירות על ידי הצדדים, כפי שמקובל בחלק ממדינות אירופה בהן השופט חשוף לחומר הראיות...

יוסף זהר: גם האמת היא אופציה

"לאחר שהצדדים סיכמו כי א' יבצע עבודות שירות בגין גניבה חד פעמית מהמרכול בו עבד, התעקש התובע שהנאשם יודה בגניבת סכום גבוה מהסכום שהודה שגנב. "מה זה משנה?!" אמר התובע, "וחוץ מזה איזו עוד אופציה יש לך?" התריס כנגד הסנגור. השיב הסנגור: "גם האמת היא אופציה"!

יוסף זהר: סטטיסטיקת ההרשעות בישראל

גם אם קיימים עיוותים באופן הצגת הנתונים על הרשעות בבתי משפט בישראל, הרי שהם עקביים לאורך השנים, והמגמה שלהם מצביעה על העלמות הזיכויים במשפט הפלילי בישראל. לשם השוואה בשנת 2008, בה רק אחד מאלף הכרעות דין בישראל הסתיים בזיכוי הנאשם, עמדו שיעורי ההרשעות בבתי המשפט הפדרליים בארה"ב על כ-90%; ובבתי המשפט במחוזות באנגליה על כ-82%.