אסא כשר: הערות על ניגוד עניינים בדיונים בדבר מתן חסינות לח"כ נתניהו

ראוי היה להניח את מלאכת ההגנה לעו"ד שיש לח"כ נתניהו בשפע וגם ליועצים וליחצ"נים גלויים ואפילו למש"קים התקשורתיים של 'משמרות ההגנה' הללו, העיתונאים המזוהים בעיני כל אדם הגון וסביר עם מאמצי ההגנה של ח"כ נתניהו. הם ולא ח"כים. אוטופיה? לא! אתיקה, התנהלות ראויה!