יחזקאלי ואונגר משיח: השתקפות הקרב על העוצמה ברשת הארגון

כיוון שגורמים שונים עלולים לעשות שימוש בעוצמתם להשגת מטרות הסותרות את מטרות הארגון, יוצר הארגון חלוקה פורמלית-מלאכותית של עוצמה דרך מערכת היררכית של חלוקת סמכות ואחריות. ניתן לדמות את בעלי העוצמה הפורמלית הללו למעין "גנרטורים" המספקים את האנרגיה לארגון...