פנחס יחזקאלי: פרדוקס ההדרכה – כשהארגון אחראי על הכשרת עובדיו…

אחריות ארגונית על ההכשרה הבסיסית של עובדיהם מתקיימת כשהעובדים אינם פרופסיונליים. ההשלכות של האחריות הזו עלולות לעתים להפוך את מערך ההדרכה כולו ל'מפעל זבל' ארגוני...