גרשון הכהן: דרושה הנהגה מפא"יניקית

ראש הממשלה לוי אשכול היה חוזר ואומר: "אני מתפשר ומתפשר  עד שדעתי מתקבלת".  מדובר בשיטת עבודה שהייתה הרבה יותר ממזג נוח. זו ה"פשרה המפא"יניקית" הידועה  כגישת יסוד בתבונה מנהיגותית פרגמטית. היא הקנתה  למנהיגי מפא"י סגולה ייחודית בניווט המורכב בסבך מצוקות מדינת ישראל.  היא אפשרה  להכיל לאורך זמן מתחים בלתי פתורים, ביכולת לסנכרן ביניהם בחתירה לשימור המומנטום של התפתחות המפעל הציוני ומדינת ישראל...

סנכרון באתר ייצור ידע

סנכרון (Synchronization) הוא מושג המבטא יכולת להכיל מתחים, מתוך יצירתה ה דינאמית של נקודת איזון, המסנכרנת ביניהם. לצורך כך נדרשים שינויים של ערכים תרבותיים, מבנה ארגוני ו- תהליכי עבודה. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הסנכרון ברמותיו השונות, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

גרשון הכהן: סנכרון – היכולת להכיל מתחים בדרך של מציאת נקודת איזון

סנכרון (Synchronization) הוא מושג המבטא יכולת להכיל מתחים, מתוך יצירתה ה דינאמית של נקודת איזון, המסנכרנת ביניהם. לצורך כך נדרשים שינויים של ערכים תרבותיים, מבנה ארגוני ו- תהליכי עבודה. היכולת לסנכרן מאפשרת הסתגלות; והתוצאה המתהווה היא מה שמכונה שלימות ניגודית או שלימות הניגודים...

גרשון הכהן: יעילות מינהלית וכלכלית אינה הכל… בשבח הסנכרון בין פרדוקסים ומתחים

אמות המידה - המקובלות במדע המדינה ובמנהל ציבורי במדינת חוק מתוקנת - מציגות כאנומליה תופעות החורגות מהיעילות המנהלית והכלכלית. רק שתאוריה לחוד ומציאות לחוד... מפקדות אוגדת עזה וחטיבותיה נבנו על בסיס גישה זו, במקום להפרידן ולהרחיקן מהגבול. התוצאה ב- 7 באוקטובר 2023, הייתה שיתוקן בפעולת סער פלסטינית אחת. המקרה הזה מבטא את הצורך של מערכת מורכבת, לסנכרן בין פרדוקסים ומתחים שונים...

הכל על שיתוף פעולה לסוגיו באתר 'ייצור ידע'

פעולות משותפות במערכת מורכבת (סוגים שונים של שיתוף פעולה בין מרכיבי המערכת) מבטאים את התלות שבין מרכיביה של מערכת מורכבת, שהיא קריטית כל כך לפרודוקטיביות הארגונית. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע' בסוגיה זו, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה! 

יותם הכהן: מחאת דוד הנחלאווי נגד גוליית הארגוני ולקחיה

הדיון - על מחאת דוד הנחלאווי - כלל אינו עוסק בצבאות, באסטרטגיה או בהיסטוריה. הצבאות כמבשרי הארגונים, מבשרים לנו על שינוי שישפיע על הסביבה הארגונית כולה. הפתרון מחייב יצירה של פרדיגמה חדשה בעולם הארגוני. יהיה מרתק לראות איך תראה. יש לכם רעיון?