Jeppe Vilstrup Hansgaard: סטודנטים זרים ומקומיים אינם מתערבבים!

מידי סתיו אנו נוהגים לתת הרצאת אורח בבית ספר למנהל עסקים; ומידי שנה אנו מבצעים מיפוי מהיר של רשת הכיתה, בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA). הניתוח מראה חלוקה ברורה בין סטודנטים מקומיים ובינלאומיים...