אלעד רזניק: הנשיקה הבולשוויקית של בנימין נתניהו

נשיקה בולשביקית זו נשיקה, לכאורה נלהבת ורטובה בין גברים, שבה משקיע המנשק שפתיים, לפעמים לשון, אנרגיה, התלהבות והרבה רוק.... אבל, למעשה, זה סוג של 'עוקץ': היא מהווה מסך עשן או זריקת הרגעה למנושק, כדי לאפשר למנשק להשלים, ללא הפרעה את מעשיו,על חשבון המנושק...