אשרית כספי ברוך: "אני עצמי ואנוכי"- נרקיסיזם: ברכה או קללה?

המונח נרקיסיזם (narcissism) שאול מהמיתולוגיה היוונית, בה מסופר על עלם יפה תואר בשם נרקיסוס שכל עלמות החן אהבו אותו, אך הוא לא שם לב לאף אחת מהן. אחת מעלמות החן המאוכזבות קיללה אותו והאלים הענישו אותו שיאהב את עצמו עד כלות וכך נרקיסוס התכופף לשפת אגם, שם ראה את בבואתו ומיד התאהב בעצמו.