Valdis Krebs: איתור מובילי דעה עיקריים והשפעות ברשת חברתית

מיהם מובילי הדעה העיקריים בשוק שלכם? מי מקשיב להם? האם למנהיגים יש רשת של דיפוזיה [אחרים שיעבירו את המסר] סביבם? איתור מובילי דעה בקהילה ניתן לביצוע בקלות יחסית בעזרת מתודולוגיית SNA; ואיתור מובילי דעה בארגון ניתן לביצוע בקלות יחסית בעזרת מתודולוגיית ONA...