אבי הראל: ממשכן העדות למקדש שלמה

בפרשת תרומה מתחיל המקרא לתאר את תבנית המשכן ואת תהליך בנייתו. משכן זה, לא היה היחיד עד בניית מקדש שלמה. לאחר הכניסה לארץ כנען, היו מקומות שהוגדרו כמשכן, ובהם נעשו ריטואלים פולחניים ושלטוניים. המקדש הגדול והחשוב ביותר היה מקדש שלמה, שהוקם בירושלים, אך היסטורית הוא המאוחר מבין המשכנים שמוזכרים עד בנייתו.