ביורוקרטיה מייצרת שחיתות

הסוד בשלטון נקי, ללא שחיתות, הוא נהלים קצרים ומועטים; שמנגנוני הבקרה טבועים בתוכם ולא מחייבים בקרה חיצונית; ושאינם מחייבים חשבונאות מסובכת. אבל, הדבר הזה איננו יכול לעבוד במצבים של ביורוקרטיה מפותחת כמו אצלנו (מה שמכונה, 'שלטון הביורוקרטיה'), שרואה בסיבוכיות את הכלי העיקרי להגדלתה ולהגדלת עוצמתה בהתאמה...