פנחס פישלר: אונס בת השבע – אמת כואבת…

הגוף הזה - משטרת ישראל - לוקה במחלות קשות והציבור משלם מחירים כבדים מידי יום. לא נשקוט. לא נרתע. האמת חזקה מכל ה״ברזלנים על כתף״ שם. ואני גם לא מאמין לשום מספר או נתון שמפרסמת היום המשטרה בשנתון הסטטיסטי 2018 שפרסמה באיחור ניכר ובלתי מוסבר. זריית חול בעיניים. הם אותנו לא ינצחו... נדר נדרתי!