גדעון שניר: הערות על מדיניות העסקת עובדים זרים

זכותם של חברי ארגוני ה"למען" לשנות את חוקי ההגירה לישראל. לשם כך יש בחירות כול שנתיים. יחד עם זאת, מותר לחלוק על המניפולציות הרגשיות שהם מפעילים, תוך התעלמות מההשלכות ארוכות הטווח שאירופה חווה היום, שהיא כבר לעולם לא תוכל לשקם את תרבותה ומורשתה, למרות שמצבה הגיאופוליטי טוב לאין שיעור מזה של ישראל...