גרשון הכהן: דרוש מנהיג, לא מנכ"ל!

ההסתייגות מהרכבת ממשלת בנט לפיד, אינה מתחילה בשאלת הצידוק להסתמכותה על מפלגת רע"ם. היא מתחילה  בשאלה היהודית הנצחית: מה מבקשים היהודים ממדינתם היחידה? בשאלה הזו בחירתם של נפתלי בנט וחבריו מעוררת בקרב יהודים רבים חרדה. מדינת ישראל לא זקוקה למנכ"ל, היא זקוקה למנהיג עם חזון נבואי!