פנחס יחזקאלי: תצביעו הפוך, זה יכול להצליח לכם!

אם אחרי שהצבעתם בבחירות קודמות, הייתם עושים רשימת מלאי - כמה המפלגה, שלה הצבעתם, באמת השיגה את מטרותיה וכמה פעלה נגדן - הייתם נדהמים... מסתבר שבעולם פוליטי רדוד ופופוליסטי מפלגות משיגות ההפך ממה שהן מבטיחות לבוחר... אז למה לא תצביעו למפלגה שהיא ממש ההפך ממה שאתם מאמינים לו? כך הסיכוי שתשיגו את מטרותיכם הפוליטיות יגדל!

עולם של הוקוס-פוקוס

נסים ניקולס טאלב הוא מומחה לתופעת אי הודאות  ולתוצאות הבלתי צפויות (תב"צים) שהיא גורמת. אחת הססמאות שטבע בספרו: "מיטת סדום" היא: "אם הכריזו 'לא עוד', מובטח לך שזה יקרה שוב!". נזכרתי בפתגם החכם הזה כשעברתי על שלל הכרזות המעטרות את יום המאבק באלימות נד נשים, שהמשותף לכולן היא עובדת היותן תלושות מן המציאות. סוג של נאיביות ילדותית. אמונה, שאם רק נגיד, הבעיות שלנו תיפתרנה!

איריס קים: הגירת מושגים מהמדעים לזירת קבלת החלטות

התפתחות הטכנולוגיה משפיעה בהרבה רבדים ואופנים על מרחב קבלות ההחלטות המוכר, עד כי מרחב ההחלטות זקוק להרחבה של המסגרת התאורטית. את ההרחבה הזו מובילים מושגים השאולים מתיאורית הכאוס והמורכבות...

אבי הראל: עיקרון אי הוודאות בתפיסה הבודהיסטית

למרות שהעיסוק ב-אי הוודאות נחשב בתרבות המערבית לחדשני, בתפיסה הבודהיסטית עיקרון שכזה קיים כבר מהמאה החמישית לפני הספירה. מיתוס הבריאה הבודהיסטי, והעיקרון שאין בנמצא גורם נצחי באדם (נשמה), מביאות בהכרח תמונת עולם ארעית, חסרת יציבות ודינאמית. כל התופעות בעולם הם חסרות מהות כיוון או מטרה, ולכן על האדם יקשה לתכנן את צעדיו במציאות שכזאת. הבודהיזם מטיל את כל כובד משקלו על התנהגותו המוסרית של האדם, שהוא אבן הבוחן היחידה היכולה לקדם את כלל האנושות להארה מחשבתית.

גרשון הכהן: על יצירת מענה רלבנטי לאיום – בין מענה טכני למענה הסתגלותי

טכנאים ופקידים נאמנים, אנשי ממשל - שתפקידם לממש את תוכנית העבודה - ייגשו, בדרך כלל, לפתרון סוגיות בגישה ליניארית, אנליטית וטכנית. אבל הדרך הנכונה היא לעסוק בהם בהיבט ההוליסטי-ההסתגלותי…