אלעד רזניק: שובן של מערכת הלייזר הצבאיות

תומכי מערכות הלייזר טוענים שעלות מחיר היירוט יהיה נמוך לאין שיעור מכל חלופה אחרת ומגדירים אותו כפחות מדולר ליירוט. הם כמובן לא מביאים בחשבון שני דברים: את עלות פיתוח המערכת ואת עלות ייצור האנרגיה הנדרשת למערכת על מנת לאפשר את שימושה המבצעי...