גרשון הכהן: הפרטת המלחמה והשפעתה על זהות המדינה המודרנית

ממסדים מדינתיים למדו עם השנים לנצל את היתרון הטמון בהפעלה סמויה של ארגונים מקומיים חוץ ממסדיים, במיצוי היתרון של לחימה באמצעות שליח (proxy), ללא נטילת אחריות. זו כיום שיטת הלחימה העיקרית, הננקטת גם על ידי פוטין וגם על ידי אובמה בפעולתם בסוריה.