יצחק בריק: כשל רב מערכתי!

הנה שוב אותה תרבות ארגונית קלוקלת. היא אוכלת כל חלקה טובה בצה"ל. בכל מקום שתזרקו בו אבן, תמצאו בעיות קשות של התרבות הקלוקלת הזו, הפוגעת ביסודות הצבא. דומה שהמקרה הפרטי הזה של מצ"ח רק משקף את מה שקורה ביחידות רבות אחרות בצה״ל ...