פנחס יחזקאלי: הגרמנים נכנעים, בסרטים ובמציאות…

כניעה או קבלת כניעה מאומה מובסת - והשלכותיה - הם רגעים הדרמטיים בחייה של אומה, קל וחומר לאחר מלחמה איומה כמלחמת העולם השנייה. הרגעים הללו - של קריסת גרמניה וכניעתה - והשלכותיהם, תועדו והוסרטו בחלקם, והונצחו בסרטים רבים. הנה לפניכם מקבץ קטן כזה…