יעקב שחם: תנופה מול סטגנציה

עידן יורי אנדרופוב כראש ה- .K.G.B, התאפיין בגידול מסיבי של הארגון, אשר הרחיב את שורותיו. מבנהו, שהיה מסורבל קודם לכן, הפך מסורבל שבעתיים. אנדרופוב הקדיש תשומת לב מיוחדת למודיעין החוץ, שפרס את פעילותו בכל יבשות העולם. למעשה, לא הייתה מדינה, בה לא פעלה שלוחה חסויה של ה- .K.G.B...