יעקב שחם: שקיעה

זהו הפרק העשירי והאחרון בסדרת מאמרים זו, הסוקרת פרקים בתולדות שירות הביטחון של ברית המועצות, ה- .K.G.B, בין השנים 1991-1917. סוף שנות השבעים וראשית שנות השמונים של המאה הקודמת, הביאו את ברית המועצות אל סף משבר חמור, שהסתיים בקריסתה. בשלהי 1991, תם, למעשה, עידן ה- .K.G.B, שהחל 74 שנים קודם לכן בהקמת זרוע הדיכוי והטרור של המשטר הקומוניסטי...

יעקב שחם: תנופה מול סטגנציה

עידן יורי אנדרופוב כראש ה- .K.G.B, התאפיין בגידול מסיבי של הארגון, אשר הרחיב את שורותיו. מבנהו, שהיה מסורבל קודם לכן, הפך מסורבל שבעתיים. אנדרופוב הקדיש תשומת לב מיוחדת למודיעין החוץ, שפרס את פעילותו בכל יבשות העולם. למעשה, לא הייתה מדינה, בה לא פעלה שלוחה חסויה של ה- .K.G.B...

יעקב שחם: עידן חרושצ'וב

ב- 5 במרץ 1953 מת הדיקטטור הסובייטי, סטלין. השנים האחרונות של שלטונו התאפיינו בפחד מלווה בפרנויה מפני קשר מערבי בכל מקום. כבר בסוף יוני 1953 הודח בריה מכל תפקידיו, נעצר באשמת פעילות אנטי סובייטית, נשפט והוצא להורג. הנהגת ברית המועצות החדשה ובראשה ניקיטה חרושצ'וב, החליטה בעקבות האירועים הללו לארגן מחדש את מוסדות ביטחון המדינה...

יעקב שחם: עידן משפטי הראווה

בסוף שנות ה- 20 של המאה הקודמת, על פי הנחיות מהקרמלין, החל ה- .G.P.U בארגון משפטי ראווה של קבוצות קושרים מדומים, בייחוד מקרב אנשי מדע ומהנדסים. המשפטים נועדו לתרץ את הכישלון בהאצת התיעוש, תוך הטלת האשם בחבלה מכוונת (סבוטאז') מצד אנשי מקצוע, שרכשו את השכלתם וניסיונם בעבודה עוד ברוסיה הצארית...

יעקב שחם: התבססות – המבצעים "סינדיקט 2" ו"טרסט"

בפרק זה מתוארת תקופת ההתבססות של ה- .Ch.K, ופיתוח השיטה של שימוש בגורמים פיקטיביים - ואף בארגונים פיקטיביים - לצורך נטרול של אישים וגופים אנטי סובייטים...

יעקב שחם: KGB –  פרקים בתולדות שירות הביטחון של ברית המועצות 1991-1917

לאורך כל שנות פעילותה של היחידה לסיכול ריגול סובייטי בשירות הביטחון הכללי, היה ה- .K.G.B היריב המודיעיני העיקרי שלה. בכך לא היה מצבנו שונה מיתר שירותי הביטחון של מדינות המערב. שמו של ה- .K.G.B, שצמח בראשית מהפכת אוקטובר 1917, יצא למרחוק ברחבי תבל בשל מעלליו. הוא הטיל אימה לא רק על עמי ברית המועצות, אלא גם על מדינות מזרח אירופה...