פנחס יחזקאלי: למה ראש עיריית חיפה שותקת?

את מי מעניינת התבזותה של חיפה ממש בכיפורים? את הפיכת חלק משכונותיה לא בטוחות לתושביהן? איך ראש העירייה לא הרעישה עולמות כדי לכפות עם ארגוני הביטחון לתת ליבם למתרחש בעיר? בעוד חיפה הולכת ומשנה את זהותה הלאומית והפלילית, התמקד הכיסוי החדשותי בשנים האחרונות בחזירי הבר, וחשוב לשאול: האם שתיקתה של ראש עיריית חיפה נובעת ממניעים פוליטיים?

גדעון טרן: בשדות הזיכרון של מלחמת יום הכיפורים

תקציר: "... את הקורס לא סיימנו. את דרגות הקצונה העניק לנו מפקד החטיבה, גבי עמיר, ברשת הקשר, כשדהרנו על הכביש לגזרה הצפונית: '"'כאן 20 (כינויו של מפקד החטיבה בקשר, פ"י), כל הצוערים מרגע זה סג"מים (סגני משנה, פ"י), סוף'"'. אל"ם במיל' גידי טרן, על קורס קציני השריון המפורסם (קק"ש), שסיומו נקטע על ידי מלחמת יום הכיפורים.

אבי הראל: טקס הכפרה ביום הכיפורים

פרק ט"ז בפרשת אחרי מות מתאר בהרחבה את טקס הכפרה, שנערך ביום הכיפורים על ידי הכוהן הגדול. הטקס נועד לכפר על חטאי בני ישראל וגם על הכוהן הגדול ובני ביתו, ועל המקדש וכליו. טקס העבודה ביום הכיפורים הינו טקס מורכב וקשה, ונעשה בעיקר בידיו של הכוהן הגדול.

אבי הראל: כתונת יוסף והמקור של יום הכיפורים לפי ספר היובלים

בפרשת וישב מתחיל המקרא לספר את סיפורו של יוסף. בניגוד לסיפורי אבות האומה, סיפורי יוסף, שהם נובלה, מהווים חטיבה ספרותית עצמאית, ובה עלילה שהולכת ומתפתחת עד לסופה הדרמטי. אין אנו מוצאים בסיפורי יוסף את המוטיבים חוויות דתיות והתגלויות אלוהיות כמו אצל האבות, וסיפורי יוסף - לעומת סיפורי האבות - הינם חילונים וארציים בבסיסם.

פנחס יחזקאלי: התנצלות, עוצמה והקשר ביניהם

התנצלות, בתנאים מסוימים, יכולה גם להעצים. פרופ' ברברה קלרמן (barbara kellerman), מרצה למנהיגות ציבורית בבית הספר המפורסם לממשל ע"ש קנדי באוניברסיטת הארווארד, מונה חמישה תנאים להתנצלות מעצימה. עוצמתו של מתנצל גדלה, כאשר היא עומדת בקריטריונים הבאים; ופוחתת בהתאמה במקרים הפוכים…

יוסף זהר: במה טעו זמורה ו"חכם המשפט" בסילוסטר עם משחק האשקוקי, באשר להגנה על עבריינים?

אוהבי תשבצים יודעים אל נכון שמשחק האשקוקי הינו משחק המלכים, שח-מט. סטודנטים למשפטים נתקלים במושג "משחק האשקוקי" בקורס סד"פ (סדר דין פלילי), בו נהוג לצטט מפסקה 17 לפסק דינו של נשיא בית המשפט העליון, השופט משה זמורה, בערעור הפלילי הראשון שניתן בבית המשפט העליון בעניין פרדריק ויליאם סילוסטר נגד היועץ המשפטי לממשלת ישראל (ע"פ 1/48)...