פנחס יחזקאלי: חיל האוויר מציג – פרוצדורה לפני מהות

אני משנן לתלמידי תמיד ש'טיפשות ארגונית קולקטיבית' משמעה, שעובדים בארגון יכולים להיות חכמים אחד אחד. אבל אם הארגון חולה, התוצר המשותף שלהם ישקף 'טיפשות ארגונית'. למרות זאת, אנשים מייחסים טיפשות ארגונית לטיפשותם של האנשים שמבצעים אותה...

הטיפשות הביורוקרטית של משרד החינוך…

סיפור המעשה בקצרה: בית הספר היסודי 'השחר' במושב טל שחר הושבת מאז תחילת שנת הלימודים, על ידי ועד ההורים (92% מההורים תומכים בשביתה...). המועצה האזורית מטה יהודה, לא רק שתומכת בהורים ומצדיקה אותם, אלא אף התארגנה לייצר לילדים מקום חלופי ללמוד בו, בגיבוי ההורים. למה?

יאיר רגב: מצעד הבושה – טיפשות על פי הנוהל…

הדם רותח! מדוע לא ניתן להעניש על ״שיקול דעת״ לקוי באופן בוטה? מדוע צריך לכתוב נוהל לשוטרים?, אולי כדי שיוכלו להאשימם בהפרת הנוהל??? אסור לכתוב נהלים לכל התנהגות אידיוטית. חייבים להעניש שוטרים, שבשיקול דעת לקוי פגעו בזכויות האדם; ומפקדים שנתנו גיבוי לכך...