הטיפשות הביורוקרטית של משרד החינוך…

סיפור המעשה בקצרה: בית הספר היסודי 'השחר' במושב טל שחר הושבת מאז תחילת שנת הלימודים, על ידי ועד ההורים (92% מההורים תומכים בשביתה...). המועצה האזורית מטה יהודה, לא רק שתומכת בהורים ומצדיקה אותם, אלא אף התארגנה לייצר לילדים מקום חלופי ללמוד בו, בגיבוי ההורים. למה?

יאיר רגב: מצעד הבושה – טיפשות על פי הנוהל…

הדם רותח! מדוע לא ניתן להעניש על ״שיקול דעת״ לקוי באופן בוטה? מדוע צריך לכתוב נוהל לשוטרים?, אולי כדי שיוכלו להאשימם בהפרת הנוהל??? אסור לכתוב נהלים לכל התנהגות אידיוטית. חייבים להעניש שוטרים, שבשיקול דעת לקוי פגעו בזכויות האדם; ומפקדים שנתנו גיבוי לכך...