מקצועיות השוטרים והכאוס בגבעת זאב

בכל פעם שהמשטרה 'שמה לעצמה רגליים' ו'נופלת על הפנים', אני נזכר בשירו של אריק איינשטיין "אמרו לו". ששר – בהקשר אחר לגמרי, את מילותיו האלמותיות של עלי מוהר: "אז הוא לא למד שום לקח; ואין לו שכל גם להצטער"...