יוסף זהר: אי הרשעה בזוטי דברים

מדגם שנערך על ידי הנהלת בתי המשפט בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, מלמד שמעל 5% מכתבי האישום נסגרים בקביעת אשמה "ללא הרשעה" ומעל 12% נסגרים בעקבות חזרה מכתב אישום או ביטול כתב האישום כולו. כלומר בכשישית מכתבי האישום, ויתכן שהרבה מעבר לכך, בעקבות עבודה אחראית של הסנגור ו/או השופט, נמנע קלון מאדם שהוגש נגדו כתב אישום שככל הנראה לא היה צריך להיות מוגש מלכתחילה!