ורד טוהר: בנימין מטודלה – מהרפתקן נודד לאתנוגרף

בנימין מטודלה, אשר ערך את מסעו בראשית המאה ה-12 באזור אגן הים התיכון ובכלל זה במזרח התיכון ובארץ ישראל הוא אחד החשובים בנוסעים היהודיים האמיצים שהותירו אחריהם רישומים של מסעותיהם, לאור העובדה שספרו הזין כמעט בבלעדיות קוראי עברית במאה ה-18 וה-19...

ורד טוהר: מהפכת הדפוס וארון הספרים היהודי

לטכנולוגיית הדפוס הייתה השפעה אדירה על עולם הידע היהודי כבר מימי ערש הולדתה, מאחר שהיא אפשרה את שימורו, האחדתו והפצתו של קורפוס הטקסטים הקדום האוצר בתוכו את ליבתו של עולם הרוח היהודי. בסוף המאה החמש-עשרה הובאו לדפוס שלושה סוגים של חיבורים בעולם היהודי: חיבורים קלאסים, חיבורים ימי בינימים פופולריים, וחיבורים חדשים...