פנחס יחזקאלי: מבצע ברברוסה – למה לא התכוננו הגרמנים לחורף הרוסי?

אחת התמיהות הגדולות של מלחמת העולם השנייה היא הכשל הלוגיסטי של הווארמאכט בהתמודדות עם החורף הרוסי. שהרי, לא הייתה פה בעיה של זמן (הייתה שנה שלמה להכין הכל...) ובטח לא של חוסר ידע...