אמציה חן: אחדות עכשיו!

כניסתו של יצחק רבין ז"ל לממסד האזרחי, הפכה ללקח בפני עצמו, כשהצבא התעלם מהפקת חלק מלקחי המלחמה, שמא יפגע כבודו של רמטכ"ל מלחמת ששת הימים. דפוס התנהגות זה מבטיח כי גם הפעם משיקולי כבוד ומעמד, או סתם מחובבנות לשמה. יתאפסו הסיכויים לזהות ולהפיק לקחים, מתוך אלה שהתחוללו בתקופת כהונתם: של יעלון, אשכנזי וגנץ. זאת למרות שמחירם כבר שולם בדמים ובדם.