תופעת הסבת דוחות מצלמה בעיני בית המשפט

"כבודו, צר לי על המהירות, אבל לא אני נהגתי כי אם מישהי אחרת. היא הסמיכה אותי לטפל בעניין ולקבל את העונש במקומה", אמר הנאשם. "יסלח לי אדוני, אבל מי הגברת המדוברת?", שאלתי. "זאת סבתא שלי, כבודו, שהייתה צריכה את הרכב"...