סיני ובן ברוך: חוקי הנוער בישראל – רקע היסטורי וחקיקה מואצת

המאמר סוקר התפתחות היסטורית תהליכית, במעמד הילד בהליך הפלילי, גישות ותפיסות משתנות המשפיעות על חוקי הנוער בישראל ובעולם. הוא נוגע בהתלבטות, בין הליך ענישה להליך שיקום קטין המעורב בפלילים; ומרחיב על הקטין בהליך הפלילי מתקופת המקרא, ימי הביניים, דרך חקיקת נוער מתקופת המנדט...