פנחס פישלר: 'מפעל הזבל' של תשלומי הנזיקין המשטרתיים

ביום 18/08/2019 פורסם, סוף סוף, דוח הנזיקין השנתי של משטרת ישראל. הדבר הראשון שכדאי לשים אליו לב הוא השיהוי הניכר שבפרסומו. מה העילה, ההסבר הטעם לשיהוי שכזה, שהוא הפרת אמון כלפי הציבור וכלפי החובה באחריותיות משטרתית?