יהודה סולומון: תוחלת החיים של גמלאי משטרה

בתקופה האחרונה אנו עדים למספר לא מבוטל של גמלאי משטרה - זוטרים ובכירים - שהחזירו נשמתם לבורא, בדרך זו או אחרת... מצער מאוד מאוד! רובם ככולם לפני גיל 70! הרבה מתחת לתוחלת החיים הממוצעת במדינה - 83!! תמותת שוטרים בגמלאות בגיל צעיר יחסית היא פועל ישיר של מה שמכונה לחץ ושחיקה בעבודת המשטרה (Stress and burnout in police work)...

הם יורים גם בגמלאים…

אם הייתי צריך להגדיר את היחסים של גמלאי המשטרה עם המערכת, הייתי מכנה אותם יחסי אהבה-שנאה: מחד גיסא, אהבה עזה לארגון שנתת בו את מיטב שנותיך ושהיית חלק מהתרבות הארגונית שלו; מאידך גיסא, תרעומת המגיעה לעתים עד לאיבה ממש למערכת שאינה יודעת לתמוך באנשיה ולגבותם, שמפרישה רבים מהם עם טעם מר בפה, ושמרגע שהשתחררת מכבלי התרבות הארגונית, ואתה מתחיל לפתח ראייה של אזרח, אתה מבין עד כמה היא רחוקה ממה שמשטרה בחברה דמוקרטית צריכה להיות! בטוחה ב"נאמנותם", פנתה המשטרה לגמלאיה, והזמינה אותם ליטול חלק ב'חשיבה' המשטרתית. אבל, מרגע שהחלו גמלאים להעלות שם ביקורת, הם פשוט נחסמו, נמחקו ואף נזרקו החוצה מהמערכת, עד שיבטיחו "להתנהג יפה"...