אמציה חן: עדיפה ההישרדות, על גלגול עיניים

"פרטנו על רגשות הציבור, הצפנו את המדיה בטיעונים קיטשיים ומחוות פופוליסטיות שלא היה בהם גרם של פרספקטיבה, ונתנו לבטן להכריע, במקום לעבוד מהראש. זו לא הייתה עיתונות. זה היה קמפיין...": חנוך דאום על קמפיין גלעד שליט...