גילה חן: גיל תחילת שימוש בסמים, שימוש במגוון של סוגי סמים: הקשר בינם לבין פשיעה

[לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: ‏‏ גילה חן – גיל תחילת השימוש בסמים] ד"ר גילה חן, המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן והמכללה האקדמית באשקלון (התקבל במערכת במרץ 2003, אושר לדפוס בפברואר 2004) מאמר זה מתבסס על ממצאי עבודת הדוקטורט של המחברת, בהנחיית פרופסור משה אדד מהמחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. תודה…