גבריאל נובל: הגיוס הרב שכבתי והשפעתו על משטרת ישראל

[לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר כאן:  גבריאל נובל – הגיוס הרב שכבתי] רב פקד גמלאי גבריאל נובל הוא מוסמך לקרימינולוגיה מאוניברסיטת בר אילן (התקבל במערכת בנובמבר 1998, אושר לדפוס ביולי 1999). תקציר איכות כוח האדם במשטרת ישראל, מאפייניו וכישוריו  היה מאז ומתמיד אחד הנושאים שהעסיקו את המשטרה מיום הקמתה.  דימויה של משטרת ישראל…