יצחק בריק: קוראים לזה טיוח ומריחה והתעלמות מהאמת!

קוראים לזה טיוח ומריחה והתעלמות מהאמת. עקב כך, נגרמה פגיעה קשה ואי ניצול הזדמנות למיגור תרבות השקר מתוך הצבא. יש להיכנס לעובי הקורה ולבדוק, כיצד ועדת בדיקה - שאמורה הייתה להיות אובייקטיבית לחלוטין, מעלימה נושאים קריטים מהדוח שלה; ובכך, פוגעת ביכולת הטיפול באחת ההתרחשויות החמורות בצה״ל בשנים האחרונות!