דילמת הביטחון: דווקא הרצון, לשפר ביטחון, גורם להתערערותו!

דילמת הביטחון היא מודל ביחסים בינלאומיים, בלימודי ביטחון ובקבלת החלטות, שפורסם לראשונה על ידי ג'ון הרץ ב- 1950. המודל גורס כי דווקא שאיפתה של מדינה לשפר את ביטחונה הלאומי, על ידי שיפור צבאה, כלכלתה ומאפייני עוצמה אחרים, מובילה בפועל לפגיעה בביטחונה ואף למלחמה. זאת, למרות שלא היא ולא אויביה חפצים בכך...