גרשון הכהן: התמרון היבשתי במאה ה-21 – תמונת מצב

זה לא שהעם והקברניט לא מוכנים לשאת במחיר התמרון. אם תהיה להם תכלית ראויה וברת השגה לתמרון, הוא יתבצע, והעם ייתן לזה גיבוי. לכן, זו שאלה מצביאותית ומנהיגותית, לא האם צריך את התמרון; אלא מתי התמרון יהיה נדרש, היכן, לאן ולשם מה. שאלות גדולות...

מגה-פיגוע בהתארגנות עצמית

גל ההצתות ששוטף אותנו בימים אלה של סוף נובמבר 2016, יצר, מול עינינו הנדהמות, המחשה מפחידה - אך רבת הוד - של תורת הכאוס: בלי יד מכוונת ובלי תכנון אסטרטגי נוצר לו מעצמו מגה-פיגוע יוצא דופן: פרפר קטן שקשק בכנפי האש שלו, וגרם לבערה רבתי. בהתחלה היה זה, מן הסתם, צירוף מקרים של אש ועוד אש ועוד אש - במתכוון או בשוגג - שיצרו מסה קריטית של התהוות. מרגע שההתהוות זוהתה, ולובתה על ידי הרשתות החברתיות, נוצר גל של מציתים. זו העוצמה המדהימה של כוח ההתארגנות העצמית. מעין שד, שמרגע שהוא יוצא מן הבקבוק, הוא בלתי ניתן לעצירה...