פנחס יחזקאלי: אסטרטגיית ההכלה – השלמה והתמודדות תגובתית…

'אסטרטגיה של הכלה' (Containment) היא השלמה עם מצב אסטרטגי נתון לאורך זמן, והסתגלות אליו (ללמוד לחיות אתו), תוך נקיטת פעולות, שתשמורנה אותו תחת שליטה. כשלא מבצעים פעולות משלימות, מתמכרים אליו ומנסים להרוויח עוד יום של שקט, משלמים מחיר גובר והולך. את ההגדרה הקולעת ביותר להקשר העכשווי של ה'הכלה' נתן, לטעמי, ניצב בדימוס אורי בר לב: להעביר בעיה אקוטית מהקדנציה שלי לקדנציות של הבאים אחרי. למרוח וזלין על בעיות לאומיות…