איריס קים: יזמות כמקצוע

מומחים רבים את ה'מרשם' לצמצום אי הודאות בקבלת החלטות בתחומים השונים של חיינו. ההיגיון ברור: ככל שמצטמצם מרווח אי הודאות, קטן הסיכוי לטעות. משמע, למשתמש בשיטות מתקדמות לצמצום אי הודאות יתרון משמעותי על פני אלה שאינם עושים כן. דוגמה כזו היא שיטת ה- Complexity-Code, שחושפת בפנינו טפח מהמאבק הזה להקטין את אי הודאות בחיינו...

איריס קים: הגירת מושגים מהמדעים לזירת קבלת החלטות

התפתחות הטכנולוגיה משפיעה בהרבה רבדים ואופנים על מרחב קבלות ההחלטות המוכר, עד כי מרחב ההחלטות זקוק להרחבה של המסגרת התאורטית. את ההרחבה הזו מובילים מושגים השאולים מתיאורית הכאוס והמורכבות...

איריס קים: ההיסטוריה של המורכבות

אפיסטמולוגיה (Epistemology) היא תורת הידיעה ומטרתה היא בין השאר להבין מה ניתן לדעת וכיצד ניתן לדעת. ההגות שתיפרס במאמר זה, תעקוב אחר ראשיתה המפוארת והרלוונטית של אפשרות הידיעה ו- תורת הידיעה. מטרת המאמר היא להמחיש את העובדה שהבנת מורכבות הנה יכולת קוגניטיבית מובנה, העומדת לרשותנו, לרוב ללא שימוש. מטרה זו תושג על ידי הצגה של קו חשיבה היסטורי בן למעלה מ- 2500 שנים

איריס קים: האם אפשר לדעת 'באמת' איך פועל עולם?

לכל אדם יש פילוסופית חיים בין אם מודעת ובין אם מובלעת. פילוסופיית החיים צובעת את משמעות הדברים בפרשנות, מובילה את ההחלטות וקובעת את עלילת החיים. ניתן לזקק את מגוון הפילוסופיות לשלוש אסכולות יסודיות...