פנחס יחזקאלי: פרדוקס היתירות – לא יעיל אבל אפקטיבי. אוגדת עזה כמקרה בוחן

לאחר ההתנתקות בקיץ 2005, נבנו מחדש מפקדות אוגדת עזה וחטיבותיה. ההיגיון הצבאי חייב את מיקום מפקדות החטיבות רחוק ממפקדת האוגדה, על מנת להקנות להן יתירות, שתגביר את חוסנן. בעת מבחן. אבל, בשם היעילות הכלכלית והניהולית, מוקמו מפקדות החטיבות בצמוד אליה ובסמוך לגבול. את המחיר שילמנו כולנו בבוקר ה- 7 באוקטובר 2023, עת נכבשו מפקדות האוגדה וחטיבותיה ע"י הכוחות הפלסטיניים (ראו תמונה למעלה), והאוגדה על חטיבותיה, שותקה בפעולת סער מהירה אחת.