פנחס יחזקאלי: כיוון שאין לדעת – הפשטות הממכרת של אהוד מנור ויזהר כהן

כיוון שאין לדעת' הוא שיר על אהבה שלמה. השעון תמיד מתקתק (הוא מתקתק מהר יותר כשטוב...), וכל רגע חשוב, וצריך לדעת לתת הכל ולומר הכל, כשאפשר... עוד אחד מ'שירי הנצח' שכתב אהוד מנור לאשתו, עופרה פוקס. הלחין וביצע מעשה אומן, יזהר כהן.

פנחס יחזקאלי: אני אוהב אותך לאה – גם אהבה מאולצת היא (אולי) אהבה

בשיר 'אני אוהב אותך לאה, מנסה אהוד מנור 'לסדר' סוף אוהב ומפויס למערכת היחסים המקולקלת, הרעה, המיוסרת, שבין אבי האומה לאם רוב בניו: מערכת שתחילתה ברמייה; והמשכה בהתעללות נפשית ובאפליה גלויה - של לאה ובניה על פני רחל ובניה אחריה - שתימשך גם אחרי מות יעקב. אבל, אין זו אהבה שמחה...