אבי הראל: אבלות בספירת העומר – מנהג ראוי?

סיפור מותם של 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא לא הותיר כל רושם הלכתי על אורח החיים היהודי. רוב החוקרים גם סבורים, שרבים מהם מתו בתקופת מרד בר-כוכבא מידי השלטונות הרומיים. בימינו התעוררה שאלה עניינית: האם אבלות יְשנה זו - מלפני כ- 1,800 שנה - עדיפה על האבדן של העם היהודי בשואה; ואם קום מדינת ישראל - שהוכרזה בעצם ימי ספירת העומר - לא ראוי היה לה שתקהה?